ֆիզիկա

12.05.22

 1. Որքա՞ն է էլեկտրոնի լիցքը: Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 • 1.6⋅1019Կլ
 • −1.6⋅10−19Կլ
 • 1.6⋅10−19Կլ
 • 3.2⋅10−19Կլ
 • 0
 • −1.6⋅1019Կլ

2.Ո՞րն է ճիշտ պատասխանը:

β ճառագայթումը իրենից ներկայացնում է.

 • ֆոտոնների հոսք
 • ջրածնի միջուկների հոսք
 • պրոտոնների հոսք
 • էլեկտրոնների հոսք

3.Ո՞րն է նախադասության սխալ շարունակությունը:

(Պատասխանը կարող է լինել մեկից ավելի)

Քիմիական տարրի բացասական իոնները

 • ունեն էլեկտրոնների ավելցուկ
 • ունեն դրական լիցք
 • ունեն բացասական լիցք
 • ունեն էլեկտրոնների պակաս

4.Ինչպե՞ս է փոխվում ռադիոակտիվ տարրի զանգվածային թիվը α տրոհման ժամանակ:

5. Հենվելով ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ ձեր գիտելիքների վրա,որոշեք, թե քանի՞ էլեկտրոն կաO816-ի չեզոք ատոմում:

6.  Ելնելով ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումներից, որոշեք թե քանի՞ պրոտոն է պարունակում  Cu+22964դրական իոնը:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s