Քիմիա անհատական աշխատանք, Uncategorized

Օքսիդներ

Այն բարդ նյութերըորոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներիցորոնցից մեկը թթվածինն էկոչվում են օքսիդներ:

Օքսիդներ կարող են առաջանալ և՛ մետաղների, և՛ ոչ մետաղների՝ թթվածնի հետ միացումից:

Օրինակ

ածխածինը՝ (𝐶)ն միանալով թթվածնին առաջացնում է ածխածնի օքսիդ կամ ածխաթթու գազ՝ 𝐶𝑂2:

պղինձը՝ (𝐶𝑢) –ը միանալով թթվածնին առաջացնում է պղնձի օքսիդ՝ 𝐶𝑢𝑂:

Մետաղների օքսիդները սովորական պայմաններում պինդ նյութեր են:


Ոչ մետաղների օքսիդները սովորական պայմաններում կարող են լինել.

 –պինդ՝ 𝑃2𝑂5

– հեղուկ՝ 𝐻2𝑂

– գազ՝ 𝐶𝑂2 

Օքսիդները ստացվում են ոչ միայն պարզ, այլ նաև բարդ նյութերը թթվածնով օքսիդացնելիս։

Օքսիդները բավականին տարածված են երկրի ընդերքում և առհասարակ տիեզերքում։ Օրինակ այդպիսի միացություններից է ժանգըջուրըշաքարավազըածխաթթու գազը։

Advertisement
Էկոլոգիա

Ինչ է պոչամբարը

Պոչամբար, հանքարդյունաբերության կից բնապահպանական կառույց, որտեղ առանձնացվում և ամբարվում են քիմիական վերամշակման հետևանքով առաջացած թունավոր, վտանգավոր քիմական թափոններ, հանքաջրեր։ Պոչամբարի թափոնները պիտանի են նաև հետագա օգտագործման։ Նրանք բացի թափոններից պարունակում են մեծ քանակությամբ օգտակար հանածոներ, որոնք հետագայում կարող են օգտագործվել այլ ոլորտներում։ Այստեղից էլ առաջացել է «ամբար» անվանումը:

english

English

Nancy wants to live a long time. She wants to live for one hundred years. She is five years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, too. He wants to live for one hundred years. He wants to live for 70 more years. “Daddy, we will grow old together, okay?” Nancy said to her father. “Yes, honey, we will grow old together,” he said to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug.

Նենսին ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել հարյուր տարի: Նա այժմ հինգ տարեկան է։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 95 տարի։ Հետո նա կդառնա 100: Նրա հայրը 30 տարեկան է: Նա նույնպես ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ուզում է հարյուր տարի ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 70 տարի։ «Հայրիկ, մենք միասին կծերանանք, լա՞վ»: Նենսին ասաց հորը. «Այո, սիրելիս, մենք միասին կծերանանք», - ասաց նա Նենսիին: Հետո Նենսին ժպտաց։ Նա մեծ գրկեց իր հայրիկին:
english

English

In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed on to the sun
‘Til we found a sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all aboard
Many more of them live next door
And the band begins to play

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain

As we live a life of ease (a life of ease)
Every one of us (every one of us)
Has all we need (has all we need)
Sky of blue (sky of blue)
And sea of green (sea of green)
In our yellow (in our yellow)
Submarine (submarine, aha)

We all live in a yellow submarine
A yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
A yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

Այն քաղաքում, որտեղ ես ծնվել եմ
Ապրում էր մի մարդ, ով նավարկում էր դեպի ծով
Եվ նա մեզ պատմեց իր կյանքի մասին
Սուզանավերի երկրում
Այսպիսով, մենք նավարկեցինք դեպի արևը
― Մինչև մենք գտանք կանաչ ծով
Եվ մենք ապրում էինք ալիքների տակ
Մեր դեղին սուզանավում
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Եվ մեր ընկերները բոլորը նավի վրա են
Նրանցից շատերն ապրում են հարեւանությամբ
Եվ խումբը սկսում է նվագել
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Ամբողջ գոլորշի առաջ, պարոն Բոութսուեյն, լիակատար գոլորշի առաջ
Լրիվ գոլորշի առաջ է, սերժանտ
(Կտրեք մալուխը, գցեք մալուխը)
Այե-այե, պարոն, այե-այե
Կապիտան, կապիտան
Քանի որ մենք ապրում ենք հեշտ կյանքով (հեշտ կյանք)
Մեզանից յուրաքանչյուրը (մեզնից յուրաքանչյուրը)
Ունի այն ամենը, ինչ մեզ պետք է (ունի այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է)
Կապույտ երկինք (կապույտ երկինք)
Եվ կանաչի ծովը (կանաչի ծով)
Մեր դեղինով (մեր դեղինով)
Սուզանավ (սուզանավ, aha)
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Գրականություն

Առաջադրանքներ

Ա) Դո՛ւրս գրեք այն արտահայտություններն ու նախադասությունները, որոնք նկարագրում են գլխավոր հերոսի հոգեվիճակը: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը:

Բ) Բացատրե՛ք հետևյալ հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով ընդգծված նախադասության վրա։

-Իսկ  հիմա՞:

Երիտասարդը  իր  ոչինչ  չասող  հայացքը  հառեց  մյուսներին,  ապա  կամացուկ  շշնջաց՝  դեմքը  խոնարհելով  դեպի  ժամացույցի  սպիտակակապտավուն  շրջանակը.

-Հիմա՞,  հիմա  ես  գիտեմ,  որ  դա  դրախտն  էր:

քիմիա

Նախնական  պատկերացումներ  օրգանական նյութերի վերաբերյալ

Ուղղորդող  հարցեր.

 • քանի՞  միլիոն  օրգանական  նյութ  է  հայտնի  մարդկությանը

Աշխարհում հայտնի է մոտովորապեն 30մլն օրգանական նյութեր:

 • որո՞նք  են  օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները

1-ին պատճառն այն է, որ օրգանական միացությունների հիմքը ածխածնի ատոմների շղթան է, որը տեսականորեն կարող է անսահման երկար լինել։

2-րդ պատճառն այն է, որ այս շղթան կարող է ունենալ այլ կառուցվածք (գծային, ճյուղավորված, ցիկլային)։

Եվ 3-րդ պատճառը՝ ածխածնի ատոմների միջև կարող են լինել տարբեր կապեր՝ պարզ, կրկնակի, եռակի։ Արդյունքում, իզոմերիզմն առաջանում է, երբ միևնույն բաղադրության նյութը գոյություն ունի բազմաթիվ իզոմերների տեսքով, որոնք ունեն տարբեր կառուցվածք, բայց տարբեր հատկություններ։

 • ինչպիսի՞  քիմիական  կապ  է  առկա  օրգանական  նյութերի մոլեկուլներում  

Կովալենտային, իոնային, և մետաղական կապերը:

 • որո՞նք  են  կենսական  տարրերը, ինչու՞  են  են  այդպես  անվանում

Կենսական տարերը դա կենդանի օրգանիզմին աճելու, զարգանալու եւ բնականոն գործունեությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ տարրեր են ։ Բոլոր օրգանիզմներին անհրաժեշտ է ածխածնի, ջրածին, թթվածին և ազոտ, որոնք իրենց են հասնում սննդի, օդի և ջրի հետ, քանի որ այդ էլեմենտներից է բաղկացած մարմնի հյուսվածքները:

 • ինչպիսի՞ օրգանական  նյութեր են  առաջացնում  կենսական  տարրերը
 • ի՞նչ  նյութեր  են  պարունակվում  մարդու  կողմից  ընդունած  սննդամթերքը (անօրգանական  և  օրգանական), բերեք օրինակներ

Այսպիսով, մեր սնունդը պարունակում է ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հանքային աղեր և ջուր։ Այս բոլոր նյութերն անհրաժեշտ են մեր սնուցման համար։

Ձու, կաթ, թան, մածուն, սմետան և այլն:

 • ի՞նչ  է  ֆոտոսինթեզը՝ լուսասինթեզը, ինչպիսի՞  նյութեր  են  ստացվում  բույսերում լուսասինթեզի  հետրանքով (անօրգանական  և  օրգանական)

ֆոտոսինթեզը կամ լուսասինթեզը դա ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է:

 • որո՞նք  են  ածխաջրածինների  բնական  աղբյուրները

Ածխաջրերի բնական աղբյուրներից է նավթը, բնական գազը, թերթաքարը, ածուխը:

 • ինչու՞  է  նավթը  համարվում  <<սև  ոսկի>> 
 • ինչպիսի՞  նյութեր  են  պոլիմերները, օրինակներ:

Պոլիմերները մեծ մոլեկուլային զանգված ունեցող քիմիական միացություններ են՝ մակրոմոլեկուլներ, որոնք  բաղկացած են բազմաթիվ անգամ կրկնվող ատոմական խմբերից՝ մոնոմերային օղակներից:

Ներկայումս հայտնի է մոտ 30մլն օրգանական նյութ

Մենք հինականում կազմված ենք ` ածխածին-С, ջրածին-H , թթվածին-O, ազոտ-N, ֆոսֆոր-P, ծծումբ-S

Կենսական տարրերը առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր, որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեությունը։

Գրականություն

Առաջադրանքներ

Ա) Բացատրե՛ք մտքերից յուրաքանչյուրն ըստ ստեղծագործության․ համաձա՞յն եք դրանց հետ, թե՞ ոչ։ Հիմնավորե՛ք։

 • Ոչ  ոք  պարտավոր  չէ  ինչ-որ  բան  անել  քեզ  համար:

Այսինքն ՝ կյանքում ոչ ոք, ոչ մեկին, ոչինչվ պարտք չէ ՝ պարտավոր չի անել ինչ որ մի բան։ Մենք պետք է ինքներս մենք լինենք և չսպասենք ինչ որ մեկից մի բան, հետո բողոքենք, թե ինչ որ մեկը մի բան չարեց մեզ համար։ Նա պարտավոր չէ, եթե չունի ցանկույթուն։ Ես շատ համաձայն եմ այս մտքի հետ ։

 • Եթե  ինչ-որ  մեկը  քեզ  սիրում  է,  ուրեմն`  դու  յուրահատուկ  ես,  դու  նրան  դարձնում  ես  երջանիկ:

Երբ որ ինչ որ մեկին դառձնում ես երջանիկ, հասնում ես մեծ արդյունքի ու պետք է պահես այդ, քանի որ երջանկությունը կյանքի անգին բաներից մեկն է իմ կարծիքով։Ու եթե մարդն երջանիկ է քեզնով, հաստատ մեծ նշանակություն ունես նրա համար։

 • Դու  ավելի  լավը  պետք  է  դառնաս  միայն  քեզ  համար:

Պետք չէ ձգտել տպավորություն թողնելուն։ Անիմաստ է ձևանալ ինչ որ մի բան, որը իրական դու չես։ Ինքդ քեզ համար կատարելագործվիր հետո ամեն ինչն իր ոտքով կգա։

 • Ոչ  ոք  պարտավոր  չէ քեզ  հենց  այնպես  հարգել,  ընկերություն  անել  քեզ հետ,  սիրել,  ապահովել  քո  զարգացումը:

Պարտովոր չեն, բայց դա չի նշանակում, որ առանց ինձ իմանալու կարող են վիրավորել։ Ցանկացած մարդ պետք է հարգանքով լինի մյուսի նկատմամբ ՝ այսինքն անշնորհք չլինի։ Իսկ մնացածը պարտավոր չի ինձ այս ամենն անել, քանի մենք ինքներս կարող ենք մեզ հարգել, սիրել, զարգանալ և ինքներս մեզ ընկեր լինել;

Բ) Բնութագրե՛ք նամակի հեղինակին ՝ ըստ իր ներկայացրած մտքերի։

Կյանք տեսած մարդ էր։

ֆիզիկա

12.05.22

 1. Որքա՞ն է էլեկտրոնի լիցքը: Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 • 1.6⋅1019Կլ
 • −1.6⋅10−19Կլ
 • 1.6⋅10−19Կլ
 • 3.2⋅10−19Կլ
 • 0
 • −1.6⋅1019Կլ

2.Ո՞րն է ճիշտ պատասխանը:

β ճառագայթումը իրենից ներկայացնում է.

 • ֆոտոնների հոսք
 • ջրածնի միջուկների հոսք
 • պրոտոնների հոսք
 • էլեկտրոնների հոսք

3.Ո՞րն է նախադասության սխալ շարունակությունը:

(Պատասխանը կարող է լինել մեկից ավելի)

Քիմիական տարրի բացասական իոնները

 • ունեն էլեկտրոնների ավելցուկ
 • ունեն դրական լիցք
 • ունեն բացասական լիցք
 • ունեն էլեկտրոնների պակաս

4.Ինչպե՞ս է փոխվում ռադիոակտիվ տարրի զանգվածային թիվը α տրոհման ժամանակ:

5. Հենվելով ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ ձեր գիտելիքների վրա,որոշեք, թե քանի՞ էլեկտրոն կաO816-ի չեզոք ատոմում:

6.  Ելնելով ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումներից, որոշեք թե քանի՞ պրոտոն է պարունակում  Cu+22964դրական իոնը:

english

Youth culture

I like pop because for me it’s interesting and when i listen to a pop i was like im feelin that and that was cool.My favorite singer is Rihanna Fenty.Her voice is so amazing.Im not using CDs.I often download music.